Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu consentimiento y obtener más información. Acceptar | Información

AVÍS LEGAL

INGENIEROS EMETRES S.L.P., en la seva condició de titular i responsable de la present pàgina web, en compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició dels usuaris la següent informació general:

INGENIEROS EMETRES S.L.P. és una Societat Limitada que té el seu domicili social a Pau Claris 165, 3º C.P. 08037 Barcelona, Espanya, i es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 27.536, Foli 111, Full B120600, inscripció 3, amb nombre d'identificació fiscal o C.I.F. B-60626397

PROTECCIÓ DE DADES

INGENIEROS EMETRES S.L.P. informa que la recollida de dades de caràcter personal es produeix amb la següent finalitat:
(I) poder prestar serveis a futurs clients.
(II) realitzar selecció de personal.

INGENIEROS EMETRES S.L.P., (en endavant IM3) ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament. Les dades personals recaptats a través de la web www.ingenieros-im3.com són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de IM3, que és així mateix la responsable de l'expressat fitxer.

La cumplimentació dels formularis inclosos en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a IM3 implica el seu consentiment exprés a la inclusió dels seves dades de caràcter personal en el referit fitxer automatitzat, titularitat de IM3.

Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant correu electrònic a l'adreça administracio@ingenieros-im3.com o per correu ordinari al domicili social de IM3 a Pau Claris 165, 3º C.P. 08037 Barcelona, Espanya o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la seva identitat perquè exerciti qualsevol dels anteriors drets.

2. Recollida de dades
La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis de Curriculum Vitae i Contacte.

3. Secret professional.
Totes les comunicacions privades entre IM3 i vostè seràn considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial.

4. Cessió d'informació personal a tercers.
IM3 no cedeix, ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus Clients/Proveedors/Usuaris a tercers.

5. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades.
IM3 es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre conforme a la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en www.ingenieros-im3.com.

INGENIEROS EMETRES S.L.P.
Pau Claris 165, 3º.
08037 Barcelona
Espanya
Tel: 34 93 272 28 30
E-mail: administracio@ingenieros-im3.com