Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu consentimiento y obtener más información. Acceptar | Información

Certificats de qualitat, medi ambient i seguretat i salut

ISO 9001 : 2015

Inspeccions i auditories tècniques d’instal•lacions, estudis i projectes d’instal•lacions a edificació i Obra Civil, estudis d’Eficiència Energètica, Peritatges Tècnics, Consultoria Tècnica, Estudis Topogràfics, Assistències Tècniques, Direccions d’Obra i Coordinacions de Seguretat i Salut, Projectes d’Obra Civil, Estudis d’Impacte Ambiental i Inspeccions com Entitat d’Inspecció Industrial Tipus C.

Ingenieros Emetres renova aquest certificat cada dos anys gràcies a la seva metodologia de treball: control i seguiment dels treballs, indicadors de producció, indicadors de qualitat i responsabilitats clares i precises per a cada lloc de treball.

ISO 14001 : 2015

Inspeccions i auditories tècniques d’instal•lacions, estudis i projectes d’instal•lacions a edificació i Obra Civil, estudis d’Eficiència Energètica, Peritatges Tècnics, Consultoria Tècnica, Estudis Topogràfics, Assistències Tècniques, Direccions d’Obra i Coordinacions de Seguretat i Salut, Projectes d’Obra Civil, Estudis d’Impacte Ambiental i Inspeccions com Entitat d’Inspecció Industrial Tipus C.

ISO 17020:2012

Entitat d'Inspecció acreditada per ENAC amb acreditació Nº 271/E1460

OHSAS 18001:2007

S'obté per primera vegada la certificació OHSAS 18001:2007 de Seguretat i Salut segons els estàndards de la "Asociación Americana de Salud y Seguridad Laboral" (OHSA).

RED PACTO MUNDIAL ESPAÑA

El Pacte Mundial és una iniciativa internacional proposada per Nacions Unides. El seu objectiu és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en responsabilitat social, mitjançant la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

Descarregar certificat »

REPRO

Ingenieros EMETRES SL. Ha obtingut el registre de RePro pels productes/serveis següents:

2.02.15 Estudi d'impacte ambiental.
3.01.01 Direcció facultativa i supervisió d'obres.
3.07.01 Projectes de línies elèctriques.
3.07.02 Projectes de subestacions i CCTT
3.07.06 Projectes d'obra i enginyeria civil.
3.07.10 Consultoria elèctrica (excl. Projectes d'enginyeria).
3.07.11 Consultoria mecànica.
3.07.19 Consultoria topogràfica.
3.99.10 Serveis d'inspecció elèctrica.
3.99.13 Serveis d'inspecció de construcció i muntatge.

DOCUPLUS

Ingenieros Emetres, S.L.P. ha obtingut el registre en docuplus S&I per als productes/serveis següents:

2.09.051 Serveis de consultoria de control i protecció de riscos.
4.05.002 Consultoria topogràfica.
4.05.003 Consultoria elèctrica.
4.05.017 Serveis de consultoria d'impacte mediambiental.
4.16.002 Serveis d'assaig i anàlisis.
4.16.017 Serveis de disseny d'enginyeria per a instal·lacions mecàniques i elèctriques d'edificis.