Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu consentimiento y obtener más información. Acceptar | Información

LA NOSTRA HISTÒRIA

Després d’una llarga experiència com a professional, el Juliol de 1994, Alfredo Mas Torres, Enginyer Industrial crea INGENIEROS EMETRES S.L.P., la qual té com a objectiu prestar serveis d’enginyeria i consultoria en els camps relacionats amb el sector energètic.

Entre els serveis que ofereix, destaca la realització d’Estudis, Projectes (constructius, executius i de legalització), Assistències Tècniques i Direccions d’Obra. Entenem com a avantatge competitiva davant la majoria d’enginyeries del sector, la nostra independència accionarial respecte a constructores, instal·ladores i fabricants, evitant d’aquesta manera situacions que poguessin generar un conflicte d’interessos en alguna de les fases que avarca el nostre servei: Disseny, Assistència, Projectes i Direcció Tècnica.

La nostra cartera de serveis professionals està composta per més de 150 clients en els darrers dos anys i un volum de negoci superior als 11 milions d’euros.

MISSIÓ

Ser una empresa de serveis d’enginyeria capaç de proporcionar solucions d’alt valor afegit en l’àmbit energètic i d’instal·lacions, aplicant a tal efecte, processos transparents, coherents i innovadors.

Contem per aquest motiu, amb un equip humà format per més de 150 professionals amb una elevada competència tècnica i compromesa amb els objectius que composen cada encàrrec rebut.

VISIÓ

Ser reconeguts com una empresa que contribueix al desenvolupament dels nostres clients, aportant les millors solucions en temps i forma, exigint per això el màxim respecte i principis ètics.

De la mateixa manera, IM-3 considera els seus empleats com una part essencial per assolir les seves fites i per aquesta raó, es potencia el treball en equip, emmarcat en una col·laboració constant i àgil.

Els principals Valors de l’empresa en els diferents àmbits d’actuació, es basen en oferir la màxima garantia en:

  • QUALITAT
  • PROFESSIONALITAT
  • PROACTIVITAT
  • SEGURETAT
  • INNOVACIÓ