Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestra web mediante el análisis de tu navegación. Si continuas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Siempre podrás revocar tu consentimiento y obtener más información. Acceptar | Información

LÍNIA DE TRANSMISSIÓ 500 kV SANTA CRUZ – CHACO - BOLÍVIA

LÍNIA DE TRANSMISSIÓ 500 kV SANTA CRUZ – CHACO - BOLÍVIA

Bolívia, 13/01/2017

La Empresa Nacional d’ Electricitat de Bolívia (ENDE Corporación) ha adjudicat a Ingenieros Emetres, amb associació amb l’ enginyeria boliviana Enerplus, els treballs de modelat en PLS CADD de la línia de transmissió de 500 kV Santa Cruz – Chaco.

Aquesta línia recorrerà al llarg de les províncies de Andrés Ibáñez, Cordillera, Luis Calvo i Gran Chaco, amb una longitud total prevista d’ uns 430 km.

A partir d’ una traçada referencial, estudi geològic i geo-tècnic del terreny, així com l’ aixecament topogràfic amb tecnologia lider de la zona, es desenvoluparan els següents treballs  principals:

-           Selecció millor ruta

-           Definició de vèrtexs

-           Planta i perfil

-           Disseny i càlculs elèctrics (selecció de conductor i cable de guarda, nivell de tensió, coordinació d’ aïllaments, transposició de fases, etc.).

-           Disseny i càlculs mecànics (distàncies elèctriques, siluetes d’ estructures, fletxes i tensions, arbres de càrrega, càlcul estructura, etc.).

-           Disseny de fundacions i obres civils

-           Distàncies de seguretat i drets de via

-           Modelat en PLS-CADD.

La llarga trajectòria i grau d’ especialització de IM3 en el disseny de línies de transmissió, així com la seva experiència en diferents normatives i ubicacions geogràfiques (Espanya, Xile, Perú) han estat determinants per accedir amb èxit al desenvolupament d’ aquests treballs.

 

 

IM3 OBTÉ LA ISO 50001:2011

IM3 OBTÉ LA ISO 50001:2011

Barcelona, 13/09/2016

L’ empresa INGENIEROS EMETRES ha obtingut el Certificat de ISO 50001:2011 evidenciant el compromís  i responsabilitat cap a la gestió ambiental i a l’ Eficiència energètica, atenent als requeriments que el mercat va imposant, sent, peces claus per el desenvolupament estratègic de les empreses.

La gestió de l’ energia i la seva eficiència, s’adhereix al Sistema de Gestió Integrat, que l’ empresa te implantat i que la converteix en una de les Enginyeries punteres en el sector elèctric, realitzant treballs mitjançant processos controlats, amb els sistemes i mitjans de seguretat adequats, i sent respectuosos amb el medi ambient, sumant ara l’ eficiència a la gestió de l’ energia.

 

INGENIEROS EMETRES & EVECTRA MOBILITY SERVICES

INGENIEROS EMETRES ENTRA EN EL CAPITAL DE EVECTRA MOBILITY SERVICES

Barcelona, 19/07/2016

Logos  im3 _ Evectra

La  empresa multinacional d’ Enginyeria referent en  el  sector elèctric  i  energètic  IM3  ha  adquirit  participacions  de  l’ empresa  de  consultoria  i  enginyeria  pionera  en  desenvolupament de projectes de mobilitat elèctrica, EVECTRA, amb l’ objectiu de impulsar les seves àrees de negoci i accelerar la seva expansió a nivell internacional.

 EVECTRA inicia un nou període amb aquesta nova entrada en l’ accionariat  i  reforça  a  IM3  amb  un  alt  coneixement  en projectes  que  adapten  les  ciutats  i  les  seves empreses  per  els vehicles elèctrics.

 Es constitueix una aliança estratègica per afrontar amb èxit els projectes de gran envergadura que sorgiran a arrel de l’ evolució del vehicle elèctric en els propers anys. 

@EVECTRA_ES                                                                          @IngenierosM3

www.evectra.es                                                                    www.ingenieros‐im3.com 


IM3, ENGINYERIA DE SUPORT DE IBERDROLA

IM3, ENGINYERIA DE SUPORT DE IBERDROLA

01/04/2016

IBERDROLA, Enginyeria i Construcció, adjudica a IM3 els Serveis d’Enginyeria de Suport per la Regularització de les Línies Nord i Oest derivades de l’entrada en vigor de la Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, per el que s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23.

Les línies elèctriques identificades són 92 trams, ubicades a les demarcacions de Castella i Lleó, Galícia, Astúries i País Basc, amb una longitud total de 877 km. La major part es situen en els nivells de tensió de 132 i 20 kV.

La naturalesa dels treballs inclou les següents disciplines principals: 

  • Topografia convencional
  • Campanya de vols LIDAR
  • Modelatges en TOWER
  • Modelatges en PLS-CADD
  • Anàlisis electromecànics de cada tram de línia
  • Confecció de documentació tècnica  

Addicionalment al important volum d’instal·lacions afectades, destaquem l’especialització tècnica necessària pel desenvolupament dels treballs, al verificar-se el compliment tècnic de cada línia segons la norma tècnica que hi havia en vigor a l’any de la seva posada en servei.

 Im3, Enginyeria de Suport de Iberdrola

NEIX LA DIVISIÓ SOLUTIONS

NEIX LA DIVISIÓ SOLUTIONS

01/02/2016

Aquest febrer en una clara aposta per part de la direcció d’iM3 per la mobilitat i les noves tecnologies s’ha creat una nova Divisió: Divisió VI, Solutions.

FILEMAKER APPS 

Des del 2011 el Departament de I+R+i  ha col·laborat i impulsat la millora contínua en els processos amb l’objectiu de reduir costos i temps internament. El software i arquitectura escollida ha estat el Cloud Computing , amb el robust software per a disseny de bases de dades: FileMaker (subsidiària de Apple Inc.)

Els resultats? S’ha augmentant la productivitat i reduït  les tasques ineficients, també sent responsables amb el medi ambient, doncs els desplaçaments i el consum de paper també s’han vist reduïts.

Durant aquest període Ingenieros Emetres SLP ha rebut diversos reconeixements:

2009  Certificat d’Innovació Tecnològica (i) de la Agencia de Certificación en Innovación Española,  S.L(ACIE) pel projecte “Disseny de sistemes avançats per a la gestió de treballs d’Enginyeria i Consultoria”.

2011 V Premi a la Millor Pràctica Empresarial 2013 gràcies al projecte “Computació al núvol, l’empresa mòbil”

És per això que el departament I+R+i  dóna pas a la nova Divisió VI (Solutions) no només per a donar suport a la resta de Divisions d’iM3 sinó que també es realitzaran esforços comercials per a traslladar el nostre know-how a altres sectors i empreses. Això és possible gràcies a l’ experiència de tots els nostres Departaments, vitals, en el procés de consultoria que donarà lloc a la definició de funcionalitats per a la realització del’aplicació personalitzada pel client final.

La Divisió VI està formada per:

Manel Ramos – Director Tècnic
Rafa Vargas-Machuca–Responsable Departament
Eva Solà – Tècnica de Sistemes