Empresa d’Enginyeria Elèctrica

En l’Àrea d’Empresa d’Enginyeria elèctrica i energia d’IM3, amb una experiència de 40 anys, engloba els serveis d’Enginyeria d’eficiència elèctrica per al desenvolupament o millora de les xarxes de Transport i Distribució d’Energia Elèctrica, així com serveis d’Inspecció d’Instal·lacions, participant en els actuals processos de Digitalització de les Xarxes i de Generació Distribuïda.

Enginyeria

Els més de 400 professionals que conformen aquesta àrea són capaços d’enfrontar, tant per a empreses de servei públic com per a particulars, tot tipus de Projectes de xarxes o subestacions en Alta, Mitjana i Baixa Tensió, podent a més realitzar la gestió integral que inclouria el procés de permisos així com la Direcció d’ Obra i posada en servei de les mateixes.

Digitalització

Comptem amb els equips i professionals per a tots els serveis que permetran la creació del Bessó Digital de les xarxes de distribució i transport d’energia elèctrica: escàners 3D, LIDAR embarcat en UAV.

Inspeccions

Un equip de 50 professionals especialitzats en la realització d’inspeccions reglamentàries de xarxes d’ AT i MT amb tots els equips necessaris, incloent Drons auxiliars per al suport a l’equip terrestre, millorant la qualitat de la inspecció, així com la seguretat en l’elaboració de la inspecció.

Supervisió d’Obra (ITO) y Direcció Facultativa

Els nostres equips de supervisió i direcció d’obra en camp estan compostos per més de 50 professionals experimentats en l’execució de projectes a nivell internacional.

Renovables

Serveis clau en mà d’ enginyeria i consultoria per a projectes de plantes solars fotovoltaiques, eòliques, d’emmagatzematge i hibridació.

 

  • Estudis de prefactibilitat.
  • Estudis de accés i connexió a xarxa.
  • Estudis de recurs
  • Optimització d’alternatives d’evacuació.
  • Estudis d’hibridació y emmagatzematge.
  • Projectes administratius per a permisos.
  • Enginyeria de Propietat.
  • Enginyeria de detall per a contractació i EPC.
  • Estudis del terreny.
  • Due Diligence.
  • Assessoria Tècnica.

Projectes

Instal·lacions de transport d’energia elèctrica

Desenvolupament de projectes d’enginyeria

Im3 empresa col·laboradora de Red Eléctrica de España des de 2005

Línia d’alta tensió 500 kV Salt Gran

Disseny de subestacions AT/AT, AT/MT i MT/MT, fins a 500 kV

Enginyeria de tres subestacions 220 kV de projecte VI 125,024,000 US$

Contracte marc enginyeria xarxes alta tensió fins a 220 kV

Contracte marc 3 anys (2020-2023) per first player internacional en energia

Projecte de millora de la xarxa per a EDESUR

Projectes d’instal·lació i distribució d’energia

Distribució elèctrica a Tanzània

Servei d’ inspecció de manteniment en xarxes MT-BT Xile

Full owner’s engineeing subministrament d’energia Supercomputador MareNostrum-5

Gestió integral de projectes AT-MT-BT-cartografia

Projectes MT-BT aeris i subterranis

Elaboració de projectes MT/BT Enel Ceará

Instal·lacions mitjançant suport de dron

Inspecció reglamentària de les xarxes d’AT de Catalunya

Inspecció de la xarxa d’AT i MT per a la protecció de l’avifauna

Inspecció manteniment i construcció línies transmissió nacional 220 kV

Inspecció dron manteniment línia 220 kV PE Sarco 170 MW

Contracte marc 36 mesos inspecció manteniment xarxes BT/MT

El grup Cobra Xile contracta im3

Interventoria enllumenat públic

Planta solar fotovoltaica sobre coberta de dipòsits d’aigua

Projecte de generació renovable eòlica

Projecte eòlic Serra Gorda Est

Planta fotovoltaica Quilapilún 100 MW Xile